Det finns flera saker som du kan göra för att undvika en ekonomisk katastrof. Att vara rätt försäkrad är ett sätt att säkra upp ekonomin. Hemförsäkringen är i särklass den viktigaste försäkringen. Men om du bor i en bostadsrätt är det betydelsefullt att även ha bostadsrättstillägg för att vara helt skyddad mot katastrofer.

Att vara ekonomiskt trygg är viktigt, speciellt när du har barn. Försäkringar är ett sätt att trygga din ekonomi. När du bor i en bostadsrätt är en hemförsäkring a och o. För att du ska vara helförsäkrad är det även betydelsefullt att ha bostadsrättstillägg eftersom du som bostadsrättsinnehavare har ett större ansvar för bostaden. Ett tips är att välja bostadsrättstillägg från Gofido för att få en försäkringslösning som verkligen passar dig. Med deras försäkringar betalar du endast det du behöver för att täcka ditt behov, vilket är viktigt när det är bistra tider.

“Att stå utan försäkring om något händer kan få kostsamma konsekvenser.” Läs mer om varför du ska skydda dig med försäkringar.

Barn förtjänar trygghet

Att stå utan försäkring när något oförutsett inträffar kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Tyvärr ser inte många värdet av bra försäkringar innan olyckan är ett faktum. Därför ska du se till att vara rätt försäkrad. Försäkringar handlar till stor del om att känna dig trygg om något skulle hända. När du har barn har du dessutom ansvar för en eller flera andra personer. Det ställer större krav på dig som förälder att kunna klara olika situationer om kan uppstå. Förutom hemförsäkring och bostadsrättstillägg är det bra att ha en barnförsäkring. Tänk på att välja en med ett bra skydd för barnet till rätt pris.