Med all dagens elektronik är det vanligt att det blir mycket stillasittande. Barn blir lätt rastlösa när det inte finns något att göra och därför tas det till elektronisk utrustning. Digitala enheter kan vara bra i utbildningssyfte men vi får inte glömma att det även är möjligt att använda dessa för att aktivera barnen fysiskt. 

Vår värld blir mer och mer stillasittande i och med att digitala enheter införs som arbetsverktyg. Detta fenomen har dessutom börjat föras nedåt i åldrarna och barn använder idag datorer och surfplattor både i skolan och hemma för att lära sig nya saker. 

Utbilda ditt barn med iPad

Det har kommit många nya innovationer med åren som utvecklar barns inlärning. iPaden har varit en stor del av detta då det finns många appar och program som erbjuder spel och lek men på ett utbildande vis. Med ett kreativt gränssnitt blir barnen intresserade på ett annat sätt av att lära sig alfabetet eller att exempelvis räkna. Därför ska du inte se surfplattan som något barn bara slösar tid med, se den istället som ett verktyg för lärande. Se bara till att barnen lär sig använda enheten så att de kan ta in information på rätt sätt.

Aktivera ditt barn med digitalt armband

Smarta klockor och aktivitetsarmband har länge funnits för vuxna och nu har dessa utvecklats till att passa även för barn. Genom att införskaffa en sådan klocka till ditt barn kan de lära sig att hålla koll på sin egna aktivitet och genom en kopplad app går det att genomföra olika aktiviteter. På så sätt blir det roligare för barnet att aktivera sig när dem ser själva vad som är bra, vilket ger känslan av självständighet.