Det är enkelt att slänga fram paddan till barnen när de behöver sitta still en stund och när föräldrarna behöver en paus. Men surfplattan används även som ett läromedel genom spel och appar i såväl förskola som skola. Den börjar däremot ta över och barnen måste lära sig att vara utan den. 

Digitala enheter såsom surfplattor, mobiltelefoner och datorer påverkar onekligen vårt vardagsliv. Vuxna använder dem både privat och i arbetet. Nu har det börjat krypa neråt i åldrarna och små barn har börjat använda dessa i sin vardag också. De tittar på tv-program, filmer och kan dessutom navigera sig på hemsidor med videos som YouTube själva. Barnen använder även appar för att spela, måla och lära sig nya saker. Surfplattor har onekligen varit ett stort hjälpmedel för barn när det kommer till att lära sig alfabetet och enkel matematik. Med andra ord kan användningen av surfplattor vara något positivt, men har du reflekterat över hur mycket skärmtid både du och dina barn har? Enligt forskare är det inte bra för yngre barn att vistas framför skärmen alls då detta kan ge dem koncentrationssvårigheter i framtiden. Enligt forskare är det inte bra för yngre barn att vistas framför skärmen då detta kan ge dem koncentrationssvårigheter i framtiden. 

Aktivera barnen

Självklart behöver inte surfplattan eller andra digitala hjälpmedel uteslutas helt, men det är bra att skapa variation i barnens vardag. För barn är det bra att ha rutiner och därför kan det sättas upp ett schema på när det är okej att sitta framför skärmen.

Resterande tid är till för läxor och andra aktiviteter. Läxor är inte det roligaste för barnen och för att kunna koncentrera sig behöver barnen aktiveras med motion och lekar.